Καριέρα στην amarilio - kreiner

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στο τμήμα πωλήσεων, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση kreiner@kreiner.gr

Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρείται το απόρρητο και πλήρης εχεμύθεια!